O časopise Freundschaft

ISSN 0323-0384

 

Cílová skupina:

všichni, kdo se učí německy nebo si své znalosti chtějí udržet, osvěžit či rozšířit
– hlavní cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ, SOU a SŠ a jejich učitelé německého jazyka
– k širšímu čtenářskému publiku patří také studenti VŠ, čtenáři z praxe či odborníci
a v neposlední řadě všichni další, kteří se zajímají o němčinu
– prioritně je časopis určen čtenářům z ČR a SR a jim je také přizpůsoben obsah časopisu (informace o česko-slovensko-německých vztazích, překlad slovíček do češtiny, zaměření na specifické chyby atd.)

Specifikace časopisu:
– vychází od roku 1950 – letos již 70. ročník (2020-21)
8x během školního roku (září až červen), z toho 2x dvojčíslo
barevně na 16-ti stránkách A4
distribuován v ČR a SR (pouze formou předplatného, nikoliv na stáncích)

 

Obsah časopisu:
– v pravidelných rubrikách naleznete nejen texty na čtení, ale i úkoly na procvičení gramatiky a slovní zásoby
podněty a cvičení na rozvoj všech 4 řečových dovedností – čtení a poslech s porozuměním, psaní i mluvení
– texty obsahují informace o reáliích německy mluvících zemí i ČR a SR (historie, geografie, osobnosti, zajímavosti, testy aj.), ale i z dalších oblastí jako věda, technika, společenské a přírodní vědy atd.
– časopis je možno využít v hodinách německého jazyka ve škole i na kurzech či pro samostudium (obsahuje řešení)
– materiály dobře slouží pro přípravu na maturitu, přijímací zkoušky na VŠ, státní jazykové zkoušky nebo mezinárodní certifikáty

 

Doplňkové informace:
na naší webové stránce naleznete ještě další doplňkové texty, cvičení, odkazy atd.
– propojení s facebookem umožňuje zapojit se do diskuze na aktuální témata
v redakci jsou odborníci z univerzit, ale také specialisté z praxe
spolupracujeme s významnými institucemi, naše partnery si můžete prohlédnout zde.

 

Objednejte si časopis ještě dnes!

Je možné si objednat AKTUÁLNÍ ROČNÍK 2019-2020 (dosud vydaná čísla Vám rádi dopošleme zpětně), ale i ARCHIVNÍ ROČNÍKY. Bližší informace naleznete v sekci Předplatné.
Předplatné